top of page
תמונה מרן.jpg

 הסנגור שלך ליום הדין! 

 לשמירה! לפרנסה! לישועה! 

 להגנה! לחיים טובים! 

ממלכת התורה כסא רחמים' חולקת איתך שותפות על זכות יום
במפעלי התורה והיראה. אלפי רבנים מורי הוראות גדלו במקום הזה!

קח יום של זכויות, יום של תורה בממלכת התורה שכולו שלך!

   בחר לך יום שהזכויות הם שלך!  

Heading 4

ההצעה הכי הגיונית שתכריע את הכף לשנה של אושר פרנסה והצלחה!

אחרי שנים טרופות כל כך, מי יכול לוותר על הזדמנות שכזו.
בימי הדיון והרחמים הקרבים עלינו, נצטרך איזה סנגור טוב, סנגור שווה, שיעמוד ויליץ לזכותנו, לשנה טובה ופורייה.

ממלכת התורה 'כסא רחמים' זקוקה לתרומה שלך, להחזיק את המפעל הקדוש הזה, שלא ייבש האילן, ויש לך הזמנות לנצל את הרגע.

בא תהיה שותף, בא תקח חלק קטן, השתתפות סימלית בהוצאות הישיבה, וקבל זכות של יום בממלכת התורה, יום של עמל תורה, בקדושה ובטהרה, בחורים צעירים שעוזבים את כל הנאות העולם ושוקעים בעולמה של תורה, בדרך לגדול ולפרוח להיות מורי הוראות בישראל.

זו היא ראיית הזהב! את זה מחפשים שם למעלה שתכריע את הכף לטובתך, ברכותיו של מרן ראש הישיבה יעמדו שם לצידך בימים הקדושים.

אתה משתתף בסך 150 ש"ח בלבד, למשך שנה, וזכאי ל:

​ 4 הסגולות שיבטיחו לך שנה טובה!

באנר~1.jpg
IMG-20220915-WA0280_1300x731.jpg

   יום מוקדש לזכותך!   

יום שלם, של תורה מסביב לשעון בממלכת התורה, יוקדש להצלחתך, לבריאותך ובני משפחתך. או להבדיל להנצחת יקירך.

IMG-20220915-WA0139_1200x1697_1300x1838.jpg

   שטר 'חתמנו לחיים'   

שטר חתום בכתב יד קודשו של מרן ראש הישיבה שליט"א,שטר 'חותמנו לחיים' גזר דין של מטה לחיים טובים ולשלום!

תיקון כרת ופדיון נפש_1300x916.jpg

   תיקון מובטח לשינוי המזל   

גם תיקון כרת, לילה ללא עצימת עין ע"י ת"ח, וגם פדיון נפש ע"י אחד מחשובי הרבנים, שילוב שמסוגל בוודאות להפוך הכל לטובה!

דולר_1300x975.jpg

    ברכה אישית בברכת הפרנסה!  

בעיצומו של יום הדין כשהמאזניים מתנדנדות, מרן ראש הישיבה יזכיר את שמך בברכת הפרנסה, שתכתב לשנה של שפע ובקלות.

ישיבת כסא רחמים.jpg

150 ש"ח למשך 12 חודשים

150 ש"ח למשך 12 חודשים

   דמי שותפות:   
150  למשך שנה!  
  או 100 
 למשך ח"י חודשים! 

הכנס פרטי שותף

שמות לברכה

טרם נבחר אנא בחר בראש הדף.

תאריך להקדשה:

Anchor 2
Anchor 3
Anchor 1
bottom of page